QT编译及运行相关


编译移植QT源码

编译&运行Qt应用

#编译Qt应用
qmake搜索路径qt.conf
qmake  -project
qmake X.pro
make

#环境变量设置
export QT5_HOME=/opt/bin31v/qt5_8_0_lib
export QT_QPA_PLATFORM=eglfs
export QT_VIRTUALKEYBOARD_PINYIN_DICTIONARY=$QT5_HOME/virtualkeyboard/pinyin/dict_pinyin.dat
export LD_PRELOAD=$QT5_HOME/lib/preloadable_libiconv.so
#
export LD_LIBRARY_PATH=$QT5_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QT5_HOME/plugins/
export QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/
export QML2_IMPORT_PATH=$QT5_HOME/qml
export QML_IMPORT_PATH=$QT5_HOME/qml
#
export QT_QPA_EGLFS_FORCEVSYNC=1
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/bin31v/lib:$LD_LIBRARY_PATH
#
export QT_QPA_EGLFS_DISABLE_INPUT=1
export LANG=zh_CN.UTF-8
#
export QT_QPA_EGLFS_FB="/dev/fb0"

#运行Qt应用
xxxx -platform eglfs -plugin evdevkeyboard:$KEYBOARD_DEVICE -plugin tslib:$TSLIB_TSDEVICE
xxxx -plugin evdevtouch:/dev/input/event0  -plugin evdevkeyboard:/dev/input/event1
/usr/lib/qt5/libexec/QtWebEngineProcess --disable-setuid-sandbox

文章作者: Shell
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 Shell !
评论
  目录